سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پدیده یارکوفسکی
Yarkovssky

بر اساس این پدیده که نام کامل آن در اصل YORP  (سرواژه Yarkovssky-Okeefe-Radzievskii-Paddack)می باشد اخترشناسان بر این باورند که حرارت خورشید بر نحوه چرخش اجسام کوچک منظومه شمسی اثر می گذارد.حرارت نور خورشید سطح سیارکها و شهاب واره ها را گرم می کند وهنگامی که حرارت آزاد می شود اثر پس رفتن یا رانش آهسته ای ایجاد می کند.در مقایسه اگر به هر نوع پروانه چرخانی(از فرفره کاغذی تا ملخ هواپیما) به مدت طولانی وشدت کافی نور بتابانید سر انجام آغاز به چرخش می کند.

هرچند این نیرو بسیار ضعیف است اثرش طی میلیون ها سال بسیار فراتر از مقداری جزئی خواهد بود.اخترشناسان بر این باورند که شاید اثر یارکوفسکی موجب سرعت گرفتن برخی سیارکها تا جایی است که از هم بپاشند واحتمالا"منجر به شکل گیری سیارکهای دوتایی شوند.برخی هم حتی سرعتشان کم می شود آن قدر که یک دور کامل چرخیدن آنها چندین روز طول می کشد.این اثر همچنین در تغییر مدار سیارکهای بین مریخ و مشتری ازجمله منتقل شدن آنها به مدارهای گذرنده از مدار سیارات –همچون سیارکهای نزدیک زمین- نقش مهمی دارند.البته مشاهده اثرات این پدیده بسیار مشکل است.یکی از نمونه های مشاهده این اثر سیارک شماره 54509 باقطر 114 متر است که هر روز آن تنها 12 دقیقه طول می کشد.


منبع: مجله نجوم

 

۷۶۶۲۷۱۸   پیاده سازی : کافه نورون