سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دره ریتا
rita valley

دره ریتا از گودالی به همین نام شروع می شود٬ در زیر دریای شهد قرار دارد وراهی 500 کیلومتری را با فراز ونشیب های بسیار به سختی به جنوب شرق ادامه می دهد.گودال های بسیار چهره اش را دگرگون کرده است وبخش آخر آن خیلیدورتر از تنه اصلی دیده می شود.ریتا راهنمای بسیاری از مناظر زیباست. مثلا" در جنوب دهانه ریتا دهانه عجیب جانسون وتعداد بسیاری دهانه روی هم افتاده دیده می شوند.رصد دهانه های اطراف وجنوب آن (steinheil-hammel-reimorus) خالی از لطف نیست.

منبع : مجله نجوم

 

۷۶۶۱۲۰۱   پیاده سازی : کافه نورون