سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حد دانژون
Danjon limit

آندره دانژون اخترشناس فرانسوی  با جمع آوری گزارش های رصد ماه نو متوجه شد که کوتاه شدن طول کمان با جدایی زاویه ای ماه و خورشید تغییر می کند و هرچه جدایی زاویه ای کاهش یابد طول کمان کمتر می شود.او دریافت که در جدایی زاویه ای کمتر از 7 درجه طول کمان ماه به صفر می رسد وهیچ بخشی از ماه قابل مشاهده نخواهد بود.این پارامتر دارای اهمیت فوق العاده ای است.این پدیده نشان می دهد که بدون توجه به سن٬ هلال ماه در جدایی کمتر از 7 درجه تشکیل نمی شود وبنابراین ماه قابل رویت نخواهد بود.این حد رویت مرتبط با عوارض سطحی  بویژه کوههای لبه ماه می باشد.

بعضی از کارشناسان رویت عقیده دارند هلال باریک ماه تا زاویه ۵ درجه امکان آشکارسازی با سیستمهای پردازش تصویر وجود دارد.آخرین رکورد ثبت شده نیز تا اردیبهشت سال ۱۳۸۹ شمسی مقدار ۳/۷ درجه است.


برای دریافت مقاله ای درباره حد دانژون از آقای امیر حسن زاده اینجا راکلیک کنید.

 

۷۶۶۳۹۰۳   پیاده سازی : کافه نورون