سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تحدب به سوی بدر (از اشکال هلال ماه)
Waxing gibbous

-                                طی یک دوره چرخش ماه بدور زمین ٬از روز دهم یک سطح برآمده و محدب از ماه دیده می شود. در این حالت  حدود 75 درصد سطح ماه روشن است و سطح ماه روشن­تر خواهد شد. در این وضعیت تحدب ماه به سمت غرب می باشد.

نکته:همواره تحدب هلال به سوی خورشید بوده واگر خورشید در آسمان نباشد به سوی محل غروب یا طلوع خورشید می باشد. 


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت: http://geoinfo.blogsky.com/

 

۷۶۶۲۸۱۹   پیاده سازی : کافه نورون