سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

هلال به سوی محاق(از اشکال هلال ماه)
Waning crescent

در روزهای پایانی ماه قمری و در حدود روز 26 ام از نقطه آغاز چرخش ماه بدور زمین یا همان سن ماه، یک هلال با ضخامت متوسط (25 درصد روشنایی) در سحرگاه قابل رؤیت است.  در این زمان ٬رفته رفته از ضخامت هلال کاسته شده و اصطلاحاً زمان مرگ ماه و تولد جدید آن فرا می رسد.

 


با همکاری سید قاسم رستمی از سایت:

http://geoinfo.blogsky.com/

 

۷۷۱۲۴۲۳   پیاده سازی : کافه نورون