سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کربن
Carbon

با نشانه C نام ششمین عنصر جدول تناوبی وچهارمین عنصر فراوان طبیعت.عدد اتمی آن 6 جرم اتمی عنصر طبیعی آن 01115/12 نقطه ذوب آن 3820  نقطه جوش آن 5100 درجه کلوین است.

این عنصر به شکل گازکربنیک در جو زمین وجود دارد.

 

۷۷۰۲۹۹۶   پیاده سازی : کافه نورون