سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

امواج رادیویی
Radiowave

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی با طول موجهای بلند از 10 تا1000 متر.برای مطالعه اجرام آسمانی که در طول موجهای رادیویی دارای تابش هستند(مانند کوازارها) به تلسکوپهای رادیویی احتیاج داریم.

 

برای خواندن مقاله ای کامل درباره نجوم رادیویی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.isa.ir/enc/components6.php?articleId=35

 

۷۷۱۲۸۹۵   پیاده سازی : کافه نورون