سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جان فردریک ویلیام هرشل
Herschel, John Frederick William (1792-1871)

یک ستاره شناس انگلیسی وتنها پسر ویلیام هرشل که به دنباله روی در کارهای ستاره شناسی پدرش شامل رصد سحابیها و ستاره های دوتایی پرداخت.در سال 1834 شروع به تهیه نقشه از آسمان نیمکره جنوبی آسمان از منطقه امید نیک در جنوب آفریقا مشغول شد.جان توانست 2307 سحابی و2102 ستاره دوتایی را کشف کند.او این اجرام جدید را بهمراه اجرامی که پدرش پیداکرده بود در فهرستی به نام فهرست عمومی جدید(NGC) منتشر کرد.

او در سال 1836 برای اولین بار متوجه متغییر بودن ستاره ابط الجوزا شد.به نورسنجی ستارگان پرداخت وتوانست مقدار ثابت خورشیدی را مشخص کند.

برای خواندن مطالب اضافی درباره خانواده هرشل به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.nabegheha.ir/daneshmandan/fa/hershel.htm

 

۷۰۹۵۶۲۳   پیاده سازی : کافه نورون