سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

طوفان مغناطیسی
Magnetic storm

اختلال گسترده وناگهانی  در میدان مغناطیسی زمین ناشی از اختلالات خورشیدی مانند زبانه های خورشیدی.حمله یک طوفان مغناطیسی ممکن است در یک ساعت رخ دهد ولی بازگشت تدریجی به شرایط اولیه ممکن است چند روز بطول بیانجامد.

 

۷۷۰۵۴۲۴   پیاده سازی : کافه نورون