سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آژانس فضایی اروپا
Esa, European Space Agency

نام سازمانی باهدف سازماندهی فعالیتهای اروپایی در زمینه علوم فضایی .این آژانس با ناسا ارتباط تنگاتنگی دارد.

آدرس سایت رسمی اسا:

http://www.esa.int/esaCP/index.html

 

۷۷۱۱۰۲۶   پیاده سازی : کافه نورون