صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Optical tube
شناسه خبر : 50321396/02/18 -

لوله اپتیکی

/ / / Optical tube / /
منظور از لوله اپتیکی همان لوله تلسکوپ می باشد که آیینه ویا عدسی شیی اصلی در آن قرار گرفته اند.برای تکمیل تلسکوپ باید متناسب با وزن وابعاد لوله ،مقر وپایه نگهدارنده ، ودر بسیاری موارد عدسی های چشمی وفایندر تلسکوپ نیز خریداری شوند.