صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Solar constant
شناسه خبر : 50921396/02/18 -

ثابت خورشیدی

/ / / Solar constant / /

آن مقدار از گرمای تشعشعی خورشید(در تمام طول موجها) که توسط یک سانتیمتر مربع از سطحی که عمود است بر مسیرپرتوها ودر فاصله متوسط یک واحد نجومی از خورشید قرار دارد دریافت می شود.

مقدار آن ۳۶۶/۱ کیلووات بر مترمکعب در بالای جو زمین بوده و به اندازه ۹/۶ درصد بدلیل تغییر فاصله زمین تا خورشید تغییر می کند.این مقدار انرژی معادل ۹۶/۱ کالری در دقیقه بر سانتی متر مکعب می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight