صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Arrest, Heinrich Ludwiwig (1822- 187)
شناسه خبر : 53221396/02/18 -

هانریش لودویگ ارست

/ / / Arrest, Heinrich Ludwiwig (1822- 187) / /

ستاره شناس آلمانی که به همراه Johann Galle  اولین مشاهدات از سیاره نپتون را انجام دادند. آنها در سال 1846 بعد از دریافت اطلاعات پیش‌بینی مکان نپتون از طرف Urbain Leverrier شروع به جستجو نمودند. د رحالی که galle  در چشمی نگاه می‌کرد و Arrest هم نقشه آسمان را کنترل می کرد. چند دقیقه‌ای از شروع جستجو نگذاشته بود که ارست فریاد زداین ستاره در نقشه نیست. او به کمک یک تلسکوپ شکستی 28 سانتی متری موفق شد 342 مورد از کهکشان‌های فهرستNGC و چندین سیارک و دنباله دار کشف کند.