صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Angelina
شناسه خبر : 56551396/02/18 -

سیارک آنجلی نا

/ / / Angelina / /

سیارک شماره 64، دومین سیارک بزرگ از رده سیارکهای E بعد از سیارک Nysa. این سیارک در سال 1861 توسط Tempel E.W.  کشف شده است. ضریب بازتاب آن بالا، عضو کمربند اصلی سیارکی ، کشیدگی مداری آن 31/1 درجه دوره چرخش آن به دور خورشید 39/4 سال است . قطر آن بین 85 تا 190 کیلومتر است.

درحالیکه سیارکهای رده طیفی Eبیشتر در منطقه گروه Hungaria از کمربند اصلی سیارکی قرار دارند،  این سیارک یکی از آنهایی است که در فاصله دورتری قرار دارد.