صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
South celestial pole
شناسه خبر : 61421396/02/18 -

قطب جنوب سماوی

/ / / South celestial pole / /
دو نقطه تلاقی ادامه محور زمین با کره سماوی قطب شمال سماوی (NCP )وجنوب سماوی (SCP )  نامیده می شود.