کد خبر: 5146
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Baily francis / /

(۱۸۴۴-۱۷۷۴) ستاره شناس آماتور انگلیسی  که به توضیح پدیده ای که اکنون با نام خودش شناخته می شود پرداخت.در این پدیده در هنگام خورشید گرفتگی کلی نقاط نورانی در اطراف قرص خورشید دیده می شود.نام دقیق تر پدیده baily beads  میباشد که به معنی دانه های  تسبیح بیلی می باشد.