سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دانه های تسبیح بیلی
Baily's beads

این پدیده  اولین بار طی خورشید گرفتگی سال 1836 در اسکاتلند توسط فرانسیس بیلی به عنوان  ردیفی از نقاط درخشان اطراف قرص ماه توصیف شد.این پدیده ناشی از وجود کوهها وارتفاعات سطح ماه می باشد وعبور نور خورشید از میان آنها موجب دیده شدن این نورهای ردیفی می شود.در طی یک خورشیدگرفتگی کلی در زمان تماس دوم وسوم نیز امکان مشاهده آنها وجود دارد.

 

 

 

۷۶۶۱۷۴۹   پیاده سازی : کافه نورون