کد خبر: 5240
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره زتای دب اکبری / / / Mizar / /

نام یکی از ستاره های معروف صورت فلکی دب اکبر(ستاره وسطی دسته ملاقه بزرگ وچهارمین ستاره پرنور صورت فلکی) با قدر ظاهری ۲  و قدر مطلق صفر که در فاصله 78  سال نوری قرار دارد.ستاره ای دوتایی ظاهری قابل مشاهده با چشم غیر مسلح است ونام این ستاره همدم  سها( soha) می باشد.در گذشته از این دو ستاره که دارای جدایی زاویه ای 11 دقیقه ای (حد پایین قابل تشخیص توسط چشم انسان)می باشند برای آزمایش توان بینایی افراد استفاده می شده است.از این دو ستاره با عنوان اسب واسب سوار هم یاد می شود. 

عناق دارای ستاره ای همدم در فاصله ۱۴ ثانیه قوسی هم می باشد که برای دیدن آن حداقل بزرگنمایی ۳۰ برابر لازم است.وجود این ستاره همدم برای اولین بار در سال ۱۶۵۰ توسط گیووانی ریکولی گزارش شده است.نام این ستاره Mizar B  است.

ستاره عناق یا Mizar A بعنوان اولین ستاره دوتایی طیفی هم به حساب می آید.در سال ۱۸۸۹ ستاره شناسی به نام پیکرینگ به این مطلب پی برد.ستاره  همدم از قدر ۴ ودر فاصله ۳۸۰ واحد نجومی ودوره تناوب آن بدور ستاره اصلی حدود 20 روزه می باشد.خود ستاره هم بعنوان ستاره ای دوتایی طیفی به حساب می آید که این ستاره همدم دارای دوره تناوب 6 ماهه است.هر دو ستاره Mizar A  وMizar B  از رده طیفی A2  وبا جرمی حدود 5/2 برابر جرم خورشید وهر دو ستاره همدم طیفی از رده A6  وبا جرم 6/1 برابر جرم خورشید می باشند.

فاصله عناق با ستاره سها در حدود ۳ سال نوری بوده ودر سال ۲۰۰۹ میلادی آشکار شده که دارای ارتباط گرانشی با سها می باشد(البته فاصله بسیار زیاد آنها باهمدیگر، قبول کردن ارتباط گرانشی را دشوار می کند).دوره تناوب دو ستاره در حدود نیم میلیون سال تخمین زده شده است.زمانی که دو ستاره در میدان دید قرار دارند ستاره ای بین آندو قابل مشاهده است که نام آن Sidus Ludoviciana می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرسهای زیر مراجعه نمایید:

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/M/Mizar.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_Ursae_Majoris