کد خبر: 5375
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Auriga / charioteer / Aur

یکی از چشمگیرترین صورتهای فلکی زمستان ، صورت فلکی " ارابه ران " با ستاره نورانی اصیلش " عیوق " است . بنابر افسانه ها ، " ارابه ران " همان " اریختونیوس " ( erichthonios ) است که موجودی با بدن انسان و پاهایی به صورت دم مار بود . این جوان از " آتنه " ( athene ) ، الهه دانش و خرد ، متولد شد و نمو کرد . او ، این کودک عجیب الخلقه را که به جای پا دم مار داشت ، در یک سبد گذاشت و او را به دو راهبه تحویل داد . به آنها گفت که هرگز اجازه ندارد سبد را باز کنند ، اما آنها از روی کنجکاوی این کار را انجام دادند و کودک را که به جای پا ، دم مار داشت دیدند ، از وحشت و هراس پا به فرار گذاشتند و خود را از ساختمان اکروپولیس آتن به زیر انداختند و به کام مرگ فرو رفتند . چندی بعد اریختونیوس پادشاه آتن شد و ارابه های چهار چرخ مسابقه ارابه رانی را اختراع کرد ؛ خدایان به خاطر این اختراع او را به شکل صورت فلکی به آسمان انتقال دادند .

درباره صورت فلکی " ارابه ران " نیز افسانه ها و داستانهای زیاد دیگری هم وجود دارد . نکته جالب و عجیب این است که او را همیشه به همراه بزها و بزغاله ها نمایش می دهند . شاید مردم در زمانهای خیلی قدیم در این صورت فلکی چوپانی را با گله خود می دیدند .گفتنی است که سه ستاره در این صورت فلکی که تشکیل مثلث می دهند بزغالگان نامیده می شوند.


منبع :کتاب صورتهای فلکی از دکتر اوبلاکر ترجمه بهروز بیضایی

 

نام فارسی یا عربی

تلفظ

معنی به انگلیسی

اسم لاتین

نامگذاری بایر

عیوق

ai yoogh

she-goat

capella

alpha  aur

منکب ذی عنان-منکب عنان دار

mankib dhi-al-enan

shoulder of him of the reins

menkalinan

beta  aur

 

 

 

 

delta   aur

الماز

al-maz

he-goat

maaz

epsilon   aur

 

 

two young goats

sadatoni

zeta   aur

کعب ذی العنان

kab-dhi-alanan

anklebone of  the rein-holder

kab dhilnan

iota   aur

 

1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/aur/index.html