کد خبر: 5386
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

خرچنگ / / / cancer / crab / Cnc

نام یک صورت فلکی نه چندان نمایان – که به خاطر ستارگان کم سویی که دارد ، در شهرهای بزرگ هیچ قابل رویت و شناسایی نیست – انسان را به یاد قهرمان کبیر یونانی هرکول یا " هراکلس " ( heracules ) یا " هرکولس " ( Hercules ) می اندازد . او ماموریت داشت یک اژدهای آبی چند سر را بکشد . این نبرد نخست نا امید کننده به نظر می رسید . به جای هر سری که هرکول از بدن اژدها قطع می کرد ، دو سر می روئید . تمام جانوران از هرکول پشتیبانی می کردند ، مگر یک خرچنگ – که از سوی الهه " هرا " ( hera ) که از هرکول نفرت داشت – فرستاده شده بود . اگرچه خرچنگ مرتب پاشنه پای قهرمان را گاز می گرفت ، ولی بالاخره او موفق شد بر اژدهای بزرگ پیروز شود . پس از آن خرچنگ به پاس کمکهایش به الهه " هرا " از سوی او به شکل یک صورت فلکی ( سرطان) ( در زبان عربی کلمه سرطان به معنی خرچنگ است) در آسمان جای گرفت . جالب توجه است بدانیم خیلی بیشتر از آن مردم در این صورت فلکی که ستارگان درخشانی ندارد ، جانوری را با پوسته ای سخت ( لاک پشت مانند ) مجسم می کردند . در بابل آن را به شکل لاک پشت و در مصر باستان آن را به صورت " اسکارابویس " ( skarabaeus ) سوسک مقدس می دیدند .

بسیاری از اقوام باستانی در صورت فلکی سرطان ، که به خاطر ستارگان کم سویش مانند لکه کم رنگی در آسمان اثر می گذارد ، دروازه ای را تصور می کردند . آنها معتقد بودند که روح آدمیان از میان این دروازه از آسمان به زمین می آید .

 

در اوایل زمانهای باستانی :خورشید در  زمانی که خورشید به موقعیت حداکثر میل شمالی خود ، در عرض جغرافیایی  23.4 درجه در موقع ظهر بالای سر قرار می گرفت،در صورت فلکی سرطان بود.عرض جغرافیایی  23.4 درجه  به نام "مدار راس سرطان" نامگذاری شده است.


منبع: کتاب صورتهای فلکی دکتر اوبلاکر ترجمه بهروز بیضایی وسایت:

www.major-physics.blogfa.com

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

7         10

3.2"

08  08

27  29

11  CNC

 

6         9.1

12"

09  08

26  37

75   CNC

 

4.3      11.8

10.9"

 

 

ALPHA

 

4.2      12.2

38"

 

 

DELTA

 

7          7

0.1"

08  58

30  13

51   CNC

 

5.6       6.3

6          6.3

AC           5.3"

BC           5.6"

 

 

ZETA

 

 

 

 

 

7.1       7.6

5.7"

08  26

24  32

24   CNC

 

 

 

 

 

IOTA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

195      روز

5.6      7.5

SRB

08  55

68  10

X    CNC

361.6     "

6.1       11.8

میرا

08  16

11  43

R    CNC

 

 

 

 

 

 

کهکشانها و خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

3.1

95'

خوشه باز

08  40

19  58

M44-NGC2632 beehive cluster

6.9

30'

خوشه باز

08  50

11  48

M67-NGC2682

13.8

2.2'*0.6'

کهکشان ویژه

08  38

25  44

NGC 2623

10.3

4.5'*3.5'

کهکشان مارپیچی

09  10

07  01

NGC  2775

 

 

 

 

 

 

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cnc/index.html