کد خبر: 5416
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Dwarf star / /

ستاره ای که در محدوده رشته اصلی قرار دارد.این کلمه از زمانی که نمودار هرتسپرونگ- راسل معرفی شد روی کار آمده است.در این نمودار ستاره های واقع در رشته اصلی٬ کوتوله  وستاره های درخشانتر غول نامیده شدند.امروزه نام ستاره  رشته اصلی بیشتر استفاده می شود ونام کوتوله برای نامگذاری ستاره هایی که جرم آنها از ۸/۰خورشید کمتر باشد وآنهم بصورت کوتوله قرمز بکاربرده می شود.

اجرام شبه ستاره ای با جرم کمتر از ۰۸/۰ برابر جرم خورشید هم کوتوله قهوه ای نامیده می شوند.ستاره های رشته اصلی با کوتوله های سفید و کوتوله های سیاه  که در مراحل نهایی عمر خود هستند متفاوت هستند.در عکس بالا چند عدد از ستاره های کوتوله در خوشه  M4علامت گذاری شده اند.