کد خبر: 5550
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

حجار / / / sculptor / workshop / Scl

نام یک صورت فلکی کوچک درنیمکره جنوبی آسمان  بین دو صورت فلکی قیطس وسیمرغ.lacaille  آنرا در قرن هفدهم با نام apparatus sculptoris  معرفی نموده است.قطب جنوب کهکشانی در این صورت فلکی قرار دارد.

پرنور ترین ستاره آن با نام آلفا از قدر ۴/۳ می باشد.ستاره اپسیلون ترکیبی از دو ستاره نارنجی و زرد با رده طیفی F2  و G9  با قدرهای ۵/۴و۸/۸وجدایی ۹/۴ ثانیه قوسی ودوره تناوب 1200 سال می باشد.

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.5      11.5

3.9"

 

 

DELTA

 

6.5        7

0.7"

 

 

LAMBDA

 

5          14

3"

 

 

ZETA

 

6        6

1.3"

 

 

KAPPA

 

6         7

1.1"

 

 

TAU

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

370            روز

9.1     12.9

SRB

01  26

-32  32

R    SCL

0.49333878 "

9.4        10.75

RRAB

00  02

-24  56

RU     SCL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

7.1

25'*5'

کهکشان مارپیچی

00  47

-25  16

NGC  253-sculptor galaxy

8.1

13.8'

خوشه کروی

00  52

-26  34

NGC 288

10

5'

کهکشان مارپیچی

01  34

-29  24

NGC 613

9

20'*14.8'

کهکشان مارپیچی

00  54

-37  40

NGC  300

8

32.4'*6.5'

کهکشان مارپیچی

00  14

-39  10

NGC  55

 

 

 

 

 

 

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/scl/index.html