کد خبر: 5582
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Cosmic ray / /

پرتوهای کیهانی امواجی هستند که در فضای بیرون منظومه خورشیدی و در اثر واکنش‌های کهکشانی یا در اثر برخورد و نابودی ستارگان تولید و در سراسر جهان پخش می‌شوند. این پرتوها در واقع پروتون های پر انرژی هستندکه در عبور از جو زمین و برخورد با ذرات اتمسفر به ذرات مختلفی مانند مزون ها و پاد-الکترون‌ها تبدیل می‌شوند. این پرتوها اولین بار به‌وسیله اتاقک ابر ردیابی و شناسایی شد.

گفتنی است در هر ثانیه حدود ۲۰ پرتوی کیهانی از بدن ما عبور می‌کند ولی از آنجاییکه برهمکنش آنها بسیار ضعیف است ما نمی توانیم آنها را احساس کنیم.

داده های به دست آمده از رصدخانه ی اوگر به صورت آماری نشان می دهد از هر 15 دسته پرتو کیهانی پر انرژی که به سمت زمین می آیند،  12 تای آنها از سمت هسته های کهکشانی فعال اند. این هسته های کهکشانی تا کنون به علت تابش شدید نور و پرتوهای پر انرژی الکترومغناطیس که حاصل وجود سیاهچاله ای در مرکزشان است، شناخته شده بودند. داده های اوگر همچنین نشان می دهد که پرانرژی ترین پرتوهای کیهانی از فوتون ساخته شده اند و حضور آنها در میدان مغناطیسی بزرگ کهکشان راه شیری آنها را از مسیر اولیه ی خود منحرف می کند. تصویر بالا، نگاهی هنرمندانه ای به یک پرتو کیهانی است که به زمین رسیده است و در جو شره ای از پرتوهای ثانویه ای تولید می کند که روی زمین قابل آشکار سازی هستند.

واژه مرتبط:پرتوهای کیهانی آنومالی

 منابع

سایت وسایت ویکی پدیا apod.nojum.ir