کد خبر: 5586
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Herbig Haro Objects / /

یک سحابی کوچک با طیف نشری که در محل تولید ستارگان به چشم می خورد. بیشتر ستارگان جوان در یک مرحله شدید وزودگذر بعد از شکل گیری ،مواد سطحی خود را با سرعت صدها کیلومتر در ثانیه می دمند.وقتی که این مواد با ابرهای اطراف ستاره برخورد می کنند ،بدنبال موج ضربه یا شوک باو(Bow shock)جریانات دوقطبی مولکولی  بوجود می آیند که همان اجسام هربیگ هارو هستند.اگر ستاره بسیار داغ باشد نور ماورائبنفش آن گازهای اطراف را یونیده کرده و یک سحابی نشری شکل می گیرد.خطوط نشری ناشی از ترکیب دوباره یونها والکترونها در گازهای سرد پشت امواج ضربه باو می باشند. مجموعه این واکنشها موجب پراکنده وضعیف شدن ابرهای اطراف ستاره می شود ودر نتیجه ستاره آشکار می شود.

نام هربیگ- هارو  گرفته شده از نام ستاره شناس آمریکایی جورج هووارد هربیگ وستاره شناس مکزیکی گویلرمو هارو(guillermo haro )می باشد.

این اجرام با نام اجرام HH  هم شناخته می شوند.