سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جریان دو قطبی
Bipolar outflow

جریان مواد در دو جهت مخالف از یک چشمه مرکزی معمولا" ستاره.

بیشتر ستارگان بسیار جوان یک مرحله شدید و زود گذر از پرتاب مواد را نشان می دهند.در بعضی موارد جتهایی از مواد دیده می شوند که با سرعت چندصد کیلومتر در ثانیه از ستاره پرتاب می شوند.این مواد با ابرهای گازی مولکولی واکنش داده  ودو لب (lobe)متحرک از گاز تشکیل می دهند که همان جریان مولکولی دو قطبی نامیده می شود.ضربه ناشی از  مواد پرتاب شده از ستاره می تواند دمای ابرهای اطراف را هزاران درجه افزایش داده وموجب تابش آنها در طول موجهای ناحیه مادون قرمز گردد.

 

ستارگانی که در حال ورود به مرحله رشته اصلی هستند وستارگان پیر که در حال ترک وگذر از مرحله رشته اصلی هستند نیز دارای پرتاب مواد هستند واین می تواند به تولید جریانات دو قطبی که آنرا سحابی سیاره ای دو قطبی(Bipolar planetary nebula) می نامیم منجر شود.

یک نمونه بارز سحابیهای سیاره ای دوقطبی سحابی مورچه است.

 

واژه مرتبط: اجرام هربیگ هارو


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_outflow

 

۷۰۹۰۱۷۱   پیاده سازی : کافه نورون