کد خبر: 5593
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Pelican nebula / /

در فاصله 2000 سال نوری از ما، در صورت فلکی دجاجه، سحابی نشری بسیار زیبایی وجود دارد که به خاطر شباهت آن به پلیکان، در گفتار عامیانه با نام سحابی پلیکان شناخته می شود. برای یافتن این جرم آسمانی در صورت فلکی قو (دجاجه)، کافیست به سمت شمال شرق ستاره ردف مراجعه کنید. این سحابی درست در کنار سحابی بزرگ NGC7000 یا سحابی آمریکای شمالی است که در کنار ستاره آلفای دجاجه، دنب، قرار دارد. نوشته شده توسط بنیامین پیری از سایت taftansky.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر به دو آدرس زیر مراجعه نمایید:

 http://www.atlasoftheuniverse.com/nebulae/ngc7000.html

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pelican_Nebula