کد خبر: 5664
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Full moon

بدر

ماه کامل / / / Full moon / /

-                               در وسط دوره یک هلال و در حدود روز 14 ام، سطح ماه کاملاً روشن شده و فاز ماه 100 درصد خواهد بود. در این حالت، ماه در طرف مقابل خورشید  نسبت به زمین قرار دارد و در حداکثر نورانیت می باشد.به این حالت مقابله ماه وخورشید نیز گفته می شود. از زمان بدر به بعد از میزان روشنایی سطح  ماه کاسته می شود. در حالت بدر همزمان با غروب خورشید در غرب آسمان ناظر، ماه نیز از شرق طلوع می کند در نیمه شب در بیشترین ارتفاع از افق و تا طلوع خورشید در روز بعد، در آسمان خواهد بود. در حالت بدر فاصله ماه با خورشید حدود 180 درجه می باشد.از زمان بدر  به بعد طلوع ماه از اول شب به بعد خواهد بود.

-                               بر خلاف تصور مردم در این شب هم بدلیل نورانیت زیاد وهم بدلیل اینکه عوارض سطحی ماه تنها باوجود سایه خوب دیده می شوند نمی توان عوارض سطحی بویژه مناطق کوهستانی ماه را مشاهده کرد.برای دیدن دریاهای ماه در زمان بدر جهت کاهش نورانیت سطحی٬ استفاده از فیلتر مخصوص ماه توصیه می شود.گفتنی است حالت بدر می تواند در شبهای ۱۲،۱۳ و۱۵ و۱۶ هم رخ دهد.

 

 

گفاتی