کد خبر: 5750
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Draconitic moon

ماه گرهی

ماه اژدهایی / / / Draconitic moon / /

 فاصله زمانی بین دو عبور ماه  از یک گره برابر با 27 روز و5 ساعت و6 دقیقه.

از آنجاییکه این کمیت در پیش بینی ماه گرفتگی کاربرد دارد ودر زمان قدیم تصور می شده که در این زمان ماه توسط یک اژدها بلعیده می شود نام اژدهایی  برای انتخاب شده است.