سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

گره صعودی
Ascending Node

نقطه‌ای که در آن مدار یک جسم٬ یک صفحه مرجع مانند استوای سماوی و یا دایرﺓ البروج رااز سمت جنوب به شمال (پایین به بالا) قطع می‌کند. نقطه مقابل آن Descending node یا گره نزولی است.در گره نزولی جسم سماوی از بالای صفحه مرجع به پایین آن حرکت می کند.

برای اقمار سیارات معمولاً استوای همان سیاره به عنوان صفحه مرجع انتخاب می شود. مکان این نقطه یکی از پارامترهای مهم مداری اجرام سماوی می باشد.نقطه گرهی بانام عقده (ogh de)هم شناخته می شوند که معادل عربی گره می باشد بنابراین دو نقطه گره با نام عقدتین شناخته می شوند.

 

 

 

 

۷۷۱۰۹۶۳   پیاده سازی : کافه نورون