کد خبر: 5754
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Kruger 60 / /

ستاره ای دوتایی  در صورت فلکی قیفاووس که فقط با تلسکوپ قابل مشاهده است.در فاصله 13 سال نوری قرار دارد ویکی از نزدیکترین ستاره ها به خورشید به حساب می آید.شامل دو کوتوله قرمز است که در فاصله 9.2 واحد نجومی(برابر با فاصله خورشید و زحل)معادل 2.5 ثانیه قوسی از هم قرار دارند.ستاره Kruger 60B طی 44.5 سال یکبار دور ستاره Kruger 60A  می چرخد.برای مشاهده آنها حداقل به یک تلسکوپ 6 اینچی لازم دارید.