کد خبر: 5761
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Delta scuti stars / /

گونه ای ستاره های متغییر که تغییر درخشندگی آنها منظم و ناشی از تپشهای شعاعی وغیر شعاعی بوده و تغییرات درخشندگی آنها بین 0.003 تا 0.9 قدر در دوره زمانی چند ساعته(بین 0.25 تا 5 ساعت) می باشد.در ستاره های شناخته شده ،دامنه تغییرات وطول زمان تغییرات بسیار متفاوت است.این ستاره ها از جمعیت I از رده طیفی A0  تا F5  واز گونه غول یا ستارگان رشته اصلی هستند.سردسته این ستاره ها ستاره دلتا سپری (صورت فلکی سپر)می باشد که تغییرات قدر ظاهری آن بین 4.6 تا 4.79 ودوره زمانی تغییرات هم 4.65 ساعت است.ستاره بتا اسدی نیز از این رده می باشد.این ستاره ها دارای نسبت نزدیکی با ستارگان متغییر AL  بادبان هستند وگهگاهی با نام ستارگان قیفاووسی کوتوله هم شناخته می شوند.