کد خبر: 5809
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Active galaxy nucleus (AGN)

هسته کهکشان فعال

/ / / Active galaxy nucleus (AGN) / /

 

از آنجائیکه انرژی بروندا د کهکشانهای فعال از هسته آنها تامین می شود کهکشانهای فعال با این نام هم شناخته می شوند.