کد خبر: 5862
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Trans-Neptunian_object(TNO)

اجرام ترانس نپتونی

/ / / Trans-Neptunian_object(TNO) / /

هر جسمی در منظومه شمسی که فاصله آن با خورشید بطور متوسط بیشتر از فاصله سیاره نپتون تا خورشید باشد.اجرام کمربند کوییپر ،قرص پراکنده شده(Scattered disk) اجرام تفکیک شده (Detached objects)و ابر اوورت چهار قسمت مهم تشکیل دهنده آن هستند.اختلالات مداری سیاره نپتون ستاره شناسان را وادار کرد تا جهت یافتن اجرامی در ماورا مدار سیاره بدنبال سیارات جدیدی باشند.اولین این اجرام پلوتو بود وتا سال 1992 میلادی 1075 جرم از این رده کشف شد که البته 132 تای آنها دارای ویژگیهای مداری مشخص شده  رصدی بودند.گفتنی است بعضی از این اجرام  سیاره هایی کوتوله هستند.

بعد از پلوتو که سیاره کوتوله میباشد دومین جرم ترانس نپتونی اریس وسومین آنها کارون قمر پلوتون می باشد.اجرام دیگری نیز وجود دارند مانند :ماکه ماکه،  هااو مه و----

این اجرام دارای قدر بزرگتر از20 بوده(بجز چندتایی که ازبقیه بزرگتر هستند) وخواص فیزیکی آنها از لحاظ موارد زیر بررسی میشوند:

نشر گرمایی برای اجرام بزرگتر  - نمار رنگ که مقایسه بین قدر آنها بکمک فیلتر های مختلف است – تحلیل طیف در ناحیه دیدگانی و مادون قرمز

 


برای مشاهده فهرست اجرام این رده به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/TNOs.html

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Neptunian_object