کد خبر: 5906
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Field of view

میدان دید

/ / / Field of view / /

(F.O.V)قطر زاویه ای پهنه ای از آسمان که در یک سیستم نوری مشاهده می شود.میدان دید( acceptance angle)یک عدسی چشمی نوعی در حدود 50 درجه است.معمولا"هر چه اندازه آن بیشتر باشد تصویر برای رصد کننده جذابتر خواهد بود.چشمی هایی نیز در بازار یافت می شوند که میدان دید آنها (حتی 80 درجه)والبته قیمت آنها نیز بیشتر است.این چشمی ها با عنوان wide angle  شناخته می شوند. میدان دید ظاهری چشمی وقتی آن را به تنهایی مقابل چشمانتان می گیرید تا نمای کوچک شده محیط اطراف را در عدسی ببینید مشخص است. روی بسیاری از چشمی ها این عدد نوشته می شود .میدان دید یک تلسکوپ از تقسیم نمودن این اندازه میدان بر قدرت بزرگنمایی تلسکوپ بدست می آید بنابراین هرچه قدرت بزرگنمایی تلسکوپ بیشتر باشد میدان دید تلسکوپ کمتر  ولذت مشاهده اجسام توسط این تلسکوپ کمتر خواهد بود.

از سوی دیگر میدان دید زیاد می تواند به ایرادهایی بویژه در لبه میدان دید منجر شود..میدان دید زیاد برای رصد اجسام گسترده آسمانی مانند سحابیهای بزرگ وکشف دنباله دارها  بعلاوه شکار هلال ماه نو بسیار مناسب است.

میدان دید دوربینهای دوچشمی در حد 2.5 تا 3 درجه است در حالیکه میدان دید تلسکوپهای بازتابی با بزرگنمایی های متوسط در حد 0.3 تا 0.4 درجه است.