کد خبر: 5949
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره بتا چلیپا / می موسا / ستاره بتا صلیب جنوبی / Becrux / beta crucis / mimosa

ستاره بتا چلیپا یا بتا کراکس((crux  ستاره ای غول باقدر 25/1 از رده طیفی B0.5  از گونه ستاره های متغییر  بتا قیفاووسی بادوره تغییرات2/0 روزه  ودامنه تغییرات کمتر از یک دهم قدر.این ستاره در فاصله 353 سال نوری قرار دارد.