سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر بتا قیفاووسی
ستاره های متغییر بتا کلب اکبری Beta Cephi star

ستاره های متغییر تپنده  با دوره  کوتاه مدت از رده طیفی O8  تا B6 بادوره زمانی تغییرات نوری وسرعت های شعاعی بین یک دهم تا شش دهم روزه  وتغییرات قدری بین 01/0 تا 3/0  .این ستارگان با نام ستارگان بتا سگ بزرگ هم شناخته می شوند.

 

 

 

۷۶۶۳۹۱۳   پیاده سازی : کافه نورون