کد خبر: 5954
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ستاره های متغییر بتا کلب اکبری / / / Beta Cephi star / /

ستاره های متغییر تپنده  با دوره  کوتاه مدت از رده طیفی O8  تا B6 بادوره زمانی تغییرات نوری وسرعت های شعاعی بین یک دهم تا شش دهم روزه  وتغییرات قدری بین 01/0 تا 3/0  .این ستارگان با نام ستارگان بتا سگ بزرگ هم شناخته می شوند.