کد خبر: 6052
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Electromagnetic spectrum

طیف الکترومغناطیسی

/ / / Electromagnetic spectrum / /

 

  

آیا هنگامیکه نور خورشید را توسط یک منشور منعکس کرده ونور آن را روی دیوار انداخته اید متوجه نورهای رنگی متنوع شده اید؟این نوار رنگی همان طیف دیدگانی(قابل مشاهده توسط چشم) نور خورشید است.همان طور که از شکل بالاپیداست این ناحیه رنگی تنها قسمت کوچکی از کل نور ودر واقع طیف خورشید است.علاوه بر خورشید تمام اجرامی که از خود نور ساطع می کنند حتی یک لامپ ساده منزلتان دارای طیف هستند.طیف الکترومغناطیسی شامل کل محدوده پرتوهای الکترومغناطیسی است.طیف الکترومغناطیسی علاوه بر ناحیه دیدگانی دارای دو منطقه مهم دیگر هم می باشد  که عبارتند از:
منطقه امواج رادیویی (radiofrequency) و پرتو (X-radiation) X
قسمتهای فرعی طیف الکترومغناطیسی شامل پرتوفرابنفش (ultraviolet radiation)، نور مادون قرمز (infrared light) و پرتو مایکروویو (microwave) است.

 با حرکت از سمت امواج رادیویی به سمت امواج گاما، همزمان با کاهش طول موج، فرکانس آن افزایش می‌یابد.
فوتونهای این پرتوهای گوناگون همگی یکسان هستند. یعنی هر فوتون بصورت یک باند انرژی شامل میدانهای متغییر الکتریکی و مغناطیسی است(نام الکترومغناطیس ترکیب دو کلمه الکتریکی ومغناطیسی است.) که با سرعت نور حرکت می کنند. تنها تفاوت بین این فوتونها، فرکانس و طول موج آنها است.هر جسم تابنده ای می تواند در قسمت خاصی از طیف دارای درخشندگی بیشتری باشد.برای مثال بعضی اجسام در ناحیه قرمز منطقه دیدگانی طیف الکترمغناطیسی نور بیشتری دارند پس قرمز دیده می شوند.بعضی اجسام در ناحیه اشعه ایکس دارای درخشندگی بیشتری هستند بنابراین این اجسام رابا چشم نمی توان دید.برای مشاهده این اجسام مانند بعضی منابع پرتو ایکس به تلسکوپهای مخصوص ناحیه اشعه ایکس احتیاج است.خورشید دارای درخشش در چند ناحیه از طیف می باشد که البته توان درخشش آنها متفاوت است.بکمک طیف دریافتی از اجسام می توان به بررسی ماهیت آنها پرداخت.وسایلی مانند طیف سنج ؛طیف نگار در بررسی طیف اجسام استفاده می شوند.


عکس از سایت:www.andor.com

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طیف به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.irib.ir/AMOUZESH/d/page_sh.asp?key=7&ov=363