کد خبر: 6070
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Aten asteroid / /

نام گروهی از سیارکها که از نزدیک زمین عبور می کنند .اولین عضو این گروه با نام سیارک آتن در سال 1976 کشف شد.نیم قطر بزرگ آنها از یک واحد نجومی کمتر و اوج مداری آنها نیز از یک واحد نجومی بیشتر است.آنهایی که اوج مداریشان بطور کامل درون مدار زمین قرار دارد سیارکهای آپوهله نامیده می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aten_asteroid