کد خبر: 6116
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Comet Hyakutake / /

نام دنباله داری بزرگ درخشان وبا دوره چرخش بلند که درژانویه  سال 1996 کشف شد ودر مارس همان سال از نزدیکی زمین عبور کرد.این دنباله دار طی 200 سال گذشته نزدیکترین دنباله داری به حساب می آمد که از نزدیکی زمین عبور می کرد.بسیاری از مردم دنیا آنرا مشاهده کردند.

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند تابش اشعه ایکس از یک دنباله دار را مشاهده کنند.این تابش ناشی از برخورد ذرات بادخورشیدی با اتمهای گیسوی دنباله دار بود.فضاپیمای اولیس از فاصله حدود 500 میلیون کیلومتری توانست آثار آنرا ثبت کند بنابراین این دنباله دار دارای بزرگترین دنباله مشاهده شده  تا آن زمان بود.

ظاهرا" دوره تناوب چرخش دنباله دار حول خورشید 15000 سال بوده که در نزدیک شدنهای اخیر به خورشید تحت تاثیر اثرات گرانشی سیارات بزرگ منظومه شمسی مقدار آن به 72000 سال افزایش پیداکرده است.