کد خبر: 6173
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Tycho-2 catalogue / /

فهرستی از اطلاعات دقیق در باره  2,539,913 ستاره  شامل اطلاعات ستاره سنجی و نورسنجی که توسط ماهواره ی ابرخس بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ میلادی تهیه شده است.این فهرست بهمراه فهرست ابرخس از دستاوردهای آژانس فضایی اروپا می باشد.

 فهرست تیکو ۲ (در حقیقت تکمیل شده اولین فهرست تهیه شده توسط ماهواره ابرخس که شامل حدود یک میلیون ستاره )در سال ۲۰۰۰ میلادی تکمیل شده و۹۹ درصد ستارگان پرنورتر از قدر ۱۱ را شامل می شود.

کم نورترین این ستاره ها حدود ۱۰۰۰۰۰ برابر کم نور از ستاره شعرای یمانی است.

ستارگان این فهرست در نرم افزارهایی مانند C2A  قابل دستیابی است.