کد خبر: 6212
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mean solar day / /

از آنجاییکه از روز نجومی بدلیل وابسته نبودن به حرکت ظاهری روزانه خورشید واز روز خورشیدی ظاهری بدلیل دارا نبودن مدت ثابت،در زندگی روزمره استفاده نمی شود،تعیین یک نقطه نشانه جدید  واز آنجا،تعریف روز جدید اجتناب ناپذیر می شود.بدیهی است که نقطه نشانه جدید باید دارای وابستگی به خورشید ظاهری،حرکت مداری یکنواخت وزاویه بین کمان پیموده شده آن در حرکت مداری با استوای سماوی ثابت باشد.از این رو، نقطه نشانه ای تصوری با ویژگیهای مورد نظر انتخاب شد.این نقطه نشانه، خورشید متوسط استوایی نامیده شد.زیرا خورشید متوسط تصوری روی استوای سماوی با سرعت ثابت حرکت می کند.به علاوه،سرعت آن طوری انتخاب شد که مدت یک روز خورشیدی متوسط برابر میانگین مدت روز خورشیدی ظاهری در طول سال باشد.بنابراین،طول روز خورشیدی متوسط برابر فاصله زمانی بین دو عبور متوالی خورشید متوسط از نصف النهار فوقانی مورد نظر است.هر روز خورشیدی متوسط نیز به 24 ساعت خورشیدی متوسط،هرساعت آن به 60 دقیقه خورشیدی متوسط وهر دقیقه نیز به 60 ثانیه خورشیدی متوسط تقسیم می شود.

منبع :کتاب تقویم هجری شمسی نوشته ایرج ملک پور