کد خبر: 6330
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Right Ascension of the Ascending Node (RAAN)

میل گره صعودی

طول گره صعودی / / / Right Ascension of the Ascending Node (RAAN) / RAAN / Longitude of ascending node

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاویه بین نقطه اعتدال بهاری وگره صعودی مدار ماهواره (یا هر جسمی که حول جسم مرکزی مطابق قوانین نیوتنی وکپلری میچرخد) مقدار آن بین ۰ تا ۳۶۰ درجه متغییر است.دلیل تغییرات هم بیشتر ناشی از اختلالات گرانشی زمین می باشد(کره زمین بصورت کامل گرد نبوده ودر نتیجه نقطه گرانیگاه آن نیز در مرکزش نمی باشد)