سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سال گاوسی
Gaussian year

سال گاوسی همان سال نجومی است که برای یک سیاره با جرم ناچیز نسبت به خورشید تعریف می شود، مدار این جرم تصوری توسط اثرات گرانشی سیارات دیگر مختل نمی شود.این مدار با توجه به ثابت گرانشی گاوس تعریف می شود.چنین سیاره فرضی ای باید در فاصله نزدیکتری نسبت به فاصله متوسط زمین تاخورشید در مدار قرار داشته باشد.مدت زمان آن 256898/365 روز است.

 

واژه مرتبط:

سال بسلی

 

۷۷۱۱۶۹۳   پیاده سازی : کافه نورون