سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سال بسلی
Besselian year

فاصله زمان لازم برای اینکه بعد خورشید متوسط فرضی به اندازه 24 ساعت افزایش یابد.شروع آن اینگونه تعریف می شود :زمانی که طول خورشید متوسط دقیقا" 280 درجه(یا بعد 8 ساعت و40 دقیقه)است.این زمان به این دلیل انتخاب شده که تقریبا" با اول ژانویه تطابق دارد.سال بسلی با سال اعتدالی برابر بوده ومقدار آن 365.2422 روز است.سال بسلی واحد پایه دوره بسلی است که البته اکنون از آن استفاده نمی شود.

این نام به افتخار ستاره شناس وریاضی دان آلمانی در قرن 19 فریدریچ بسل انتخاب شده است.

 

واژه های مرتبط:

سال گاووسی

 

۷۷۰۷۱۷۳   پیاده سازی : کافه نورون