سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آژانس هوافضای ژاپن
Japan Aerospace Exploration Agency, Jaxa

نام سازمانی در ژاپن با هدف ساماندهی فعالیتهای فضایی کشور ژاپن

سایت رسمی:

http://www.jaxa.jp/index_e.html

واژه های مرتبط: ناسا - سازمان فضایی ایران - آژانس فضایی اروپا

 

۷۶۶۰۱۴۰   پیاده سازی : کافه نورون