سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جیورجیو آبتتی
Abetti , Giorgio ( 1882-1982)

 فیزیکدان ایتالیایی متخصص در تحقیقات خورشیدی. طی سالهای 1921 تا 1952 که مدیر رصد خانه آرستی بود جهت فعالیتهای آزا از ستاره شناسی موقعیتی به اختر فیزیک تغییر داد. با کمک برج خورشیدی که خودش که به مجموعه رصد خانه اضافه کرد به تحقیق درباره ساختمان کروموسفر همچنین حرکت گازها درون لکه های خورشیدی (آنچیزی که با نام اثر اورشد – آبتتی شناخته می شود) پرداخت. پدر او آنتونیو که قبل از او مدیر رصد خانه بود بیشتر علاقه مند به ستاره شناسی موقعیتی(positoinal)رصد سیارکها و دنباله دارها بود .

جیور جیو آبتتی، به عنوان یک ترویج کننده علاقمند ستاره شناسی هم شناخته می شود.

 

 

 

۷۶۵۸۴۶۸   پیاده سازی : کافه نورون