سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

باران تاجی
Coronal rain

کره هایی از گاز که در نور هیدروژن آلفا با مسیرهایی انحنا دار به سمت کرموسفر سقوط می کنند.باران تاجی مرحله نهایی در توسعه زبانه های حلقوی (Loop prominence)که توسط شراره های بزرگ در لبه خورشید تولید می شوند می باشد.چندین ساعت بعد از شکل گیری شراره ،زبانه ها به صورت قطعه قطعه می شکنند وبصورت باران تاجی  در امتداد حلقه هایی که دیگر ناپیدا هستند سقوط می کنند.

 

۷۷۱۲۴۱۳   پیاده سازی : کافه نورون