سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زبانه حلقوی
Loop prominence

یک زبانه فعال بسیار روشن که بصورت حلقه یا کمان در بالای شراره های بسیار بزرگ  در لبه خورشید شکل می گیرد ودر طول موج هیدروژن آلفا دیده می شود.یک دنباله از زبانه های حلقوی معمولا" رخ می دهد بطوریکه معمولا" زبانه های بزرگتر بر فراز کوچک تر ها شکل می گیرند.زبانه های قدیمی وکوچک تر بعد از حدود یک ساعت محو می شوند.بیشترین بلندی یک حلقه می تواند به 100000 کیلومتر  وطول عمر آنهم به یک روز برسد.حلقه های اشعه ایکس نیز که گهگاهی همزمان با این حلقه ها مشاهده می شوند در لبه بیرونی حلقه های هیدروژن آلفا قرار دارند واین احساس را ایجاد می کنند که زبانه های حلقوی از جنس مواد تاجی داغ  هستند.

 

۷۷۱۱۷۳۳   پیاده سازی : کافه نورون