سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ماه هلالی
Synodic moon

فاصله زمانی بین دو ماه بدر متوالی برابر با 29 روز و12 ساعت و 44 دقیقه

فاصله زمانی که  ماه نسبت به خط فرضی واصل زمین و خورشید یکبار می چرخد.این زمان با فاصله زمانی بین دو حالت مقارنه ماه نیز برابر است.فاصله زمانی بین دو ماه نو(در حدود 29.530589 روزخورشیدی متوسط) یک ماه هلالی می باشد.در مورد ماه این فاصله زمانی به دلیل اثرات گرانشی در هر قرن به اندازه دو میلیونیم روز افزایش می یابد وفاصله زمانی بین هر دو ماه نو می تواند تا 7 ساعت با مقدار متوسط آن اختلاف داشته باشد.

 

۷۷۱۱۶۹۴   پیاده سازی : کافه نورون